Kompetensområden

Integrationslösningar

Vi har kunnande inom informationsutbyte mellan olika system där det inte finns någon standardlösning. Plexor AB  har utvecklat en egen produkt, plxEngine, som är plattformsoberoende och anpassningsbar till alla typer av affärssystem, operativsystem och databaser.

Databaser

Plexor AB har erfarenhet av databaserna Oracle, Informix, Sybase, MySQL, PostgresSQL och SQLite. Ett antal lyckade performance tuning uppdrag finns i bagaget och finns närmare beskrivna i företagsbloggen och i våra referensprojekt.

Backup Restore

Vi jobbar med backupsystemen TSM, Legato och Bacula. Vid backup av databaser har vi erfarenhet av Oracle (RMAN), Informix (OnBar), MySQL och MS SQL-Server.

Övervakning Monitorering

Genom åren har vi jobbat med ett antal övervakningsplattformar som Tivoli, OP5, SiteScope, HP OpenView mm. OP5 bygger på open source och är enkel att både installera och sköta. Mer om OP5 finns att läsa i Plexor AB's företagsblogg.

Operativsystem

Vi har spetskompetens på operativsystemen Solaris, Linux och FreeBSD.

Virtualisering

Plexor AB har kunskaper inom virtualisering med VMware, Xenserver och Proxmox.

Om Oss

2008

Plexor AB grundas

Plexor AB är ett plattforms-oberoende IT-konsult företag som startade i Maj 2008.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/signatur-plexor-blue.jpg
2009

A-Rating

Soliditet ger oss A-rating.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/a-rating.jpg
2010

AA-Rating

Plexor AB fick AA-rating av soliditet i böörjan av 2010.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/aa-rating.jpg
2011

Spamfri Email

Program för spamfri email tas fram.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/spamfri-epost.jpg
2012

Samarbete med Strålfors

Samarbete med Sogeti, e-man och Dynabyte som leverantör av IT-tjänster tillStrålfors.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/stralfors-samarbete.jpg
2013

Jordbruksverket

Konsultverksamhet åt Jordbruksverket

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/Jordbruksverket_samarbete.jpg
2014

Samarbete med iniQ

Plexor AB inlett ett samarbete med företaget IniQ AB som tillhandahåller lösningar kring storage, mail och virtualisering.

http://www.plexor.se/wp-content/uploads/2014/11/iniq_samarbete.jpg

Senaste Nytt

Nov 0
Nov 0

Plexor AB i samarbete med IniQ AB

Under 2014 så har Plexor AB inlett ett samarbete med företaget IniQ AB som tillhandahåller lösningar kring storage, mail och virtualisering av applikationer. IniQ besitter unik kunskap kring open source lösningar på högsta nivå. Tanken är att Plexor AB ska addera kunskaper inom mjukvara utveckling och databas teknik till IniQ’s produktportfölj.

  Read more
Nov 0
Nov 0

Mjuk lagringslösning med ZFS

För några år sedan introducerade Sun Microsystem (nu mera Oracle) filsystemet ZFS på marknaden. ZFS är så mycket mer än bara ett filsystem och implementerar helt nya tekniker som inga andra filsystem tidigare haft. En av dessa nya tekniker är Deduplication som ger en ny dimension till de kompressions tekniker som finns. Deduplication analyserar det […]

  Read more
Nov 0
Nov 0

Plexor i samarbete med norska ErgoGroup

Under 2010 har Plexor AB fått uppdrag av norska ErgoGroup. Uppdraget gällde installation och migrering av Informix Dynamic Server till en ny plattform med HDR (High Availability Replication) hos  EnterCard AS i Trondheim.

  Read more
Nov 0
Nov 0

Integration av olika affärssystem

Plexor AB har under året utvecklat en integrationsmotor för att fylla de behov som företag har haft när det gäller att integrera kunder och leverantörers affärssystem med sitt eget. Detta har mynnat ut i en produkt som kommer att få namnet IIE (Information Integration Engine). Produkten är helt skriven i Java och är därför plattformsoberoende. […]

  Read more

Referenser

Bufab
Strålfors
Jordbruksverket