Blog

Plexor är ett it-konsultföretag som arbetar med tjänster för systemunderhåll, databasintegration och säkerhet.
Nov 0
Nov 0

Integration av olika affärssystem

Plexor AB har under året utvecklat en integrationsmotor för att fylla de behov som företag har haft när det gäller att integrera kunder och leverantörers affärssystem med sitt eget. Detta har mynnat ut i en produkt som kommer att få namnet IIE (Information Integration Engine). Produkten är helt skriven i Java och är därför plattformsoberoende. […]

  Read more