Plexor AB har under året utvecklat en integrationsmotor för att fylla de behov som företag har haft när det gäller att integrera kunder och leverantörers affärssystem med sitt eget. Detta har mynnat ut i en produkt som kommer att få namnet IIE (Information Integration Engine). Produkten är helt skriven i Java och är därför plattformsoberoende. IIE kan hantera inkommande filer av typen Excel (alla versioner) OpenOffice, avgränsad ASCII och XML. Som plugin finns även en Mail processor som via IMAP eller POP3 läser i en eller flera inkorgar i ett mailsystem och läser bifogade filer och sparar dem på disken så att IIE kan bearbeta dem. IIE kan kopplas upp mot de flesta kända databaser som Oracle, Microsoft SQL-Server, Informix och MySQL. I princip kan man säga alla databaser som har en JDBC-drivrutin tillgänglig kan hanteras av IIE. De inkommande filernas utseende specificeras i en XML-fil som beskriver fältens namn och typ samt destinationskolumnens namn i databastabellen. Man kan ‘skippa’ fält och lägga till en unik nyckel om man så önskar samt specificera en lagrad procedur som exekveras efter att datat insertats i tabellen.

Låter detta som något som ert företag skulle vara i behov av så hör av er till Plexor AB