För några år sedan introducerade Sun Microsystem (nu mera Oracle) filsystemet ZFS på marknaden. ZFS är så mycket mer än bara ett filsystem och implementerar helt nya tekniker som inga andra filsystem tidigare haft. En av dessa nya tekniker är Deduplication som ger en ny dimension till de kompressions tekniker som finns. Deduplication analyserar det data man lagrar ‘on the fly’ och kan detektera upprepningar i datablocken. Ett bra exempel är ett dokumentarkiv med PDF, Word, Excel och Zip-filer. I dessa filer återkommer större eller mindre bitmönster ofta. Ett annat område där ZFS Deduplication kan ge stora utrymmesbesparingar är som filsystem under en diskbaserad backuplösning. Prestandan vid läsning ökar då färre I/O operation krävs för att läsa filer där deduplication har använts. ZFS som helhet förenklar mycket som tidigare var komplicerat genom att all allokering av diskutrymme sker ur en pool. En annan finess som finns i ZFS är snapshot backups.

Är ni intresserade av att testa ZFS? Ladda då ner Solaris 11 Express och installera i t.e.x VirtualBox