Under 2014 så har Plexor AB inlett ett samarbete med företaget IniQ AB som tillhandahåller lösningar kring storage, mail och virtualisering av applikationer. IniQ besitter unik kunskap kring open source lösningar på högsta nivå. Tanken är att Plexor AB ska addera kunskaper inom mjukvara utveckling och databas teknik till IniQ’s produktportfölj.