Under 2010 har Plexor AB fått uppdrag av norska ErgoGroup. Uppdraget gällde installation och migrering av Informix Dynamic Server till en ny plattform med HDR (High Availability Replication) hos  EnterCard AS i Trondheim.